วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลสำรวจเผย เด็กมัธยมปลายสหรัฐเกินหนึ่งในสี่ส่งภาพนู้ดของตนให้คนอื่นดูผ่านมือถือมีเยอะมากขึ้น


สมาคมการแพทย์แห่งสหรัฐฯ (American Medical Association: AMA) ได้เผยผลสำรวจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมลรัฐเท็กซัส ในหัวข้อ "Teen Sexting and Its Association With Sexual Behaviors" (การส่งข้อความหรือภาพที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ และความเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมทางเพศ) โดยพบว่า ร้อยละ 31 เคยขอให้คนอื่นส่งภาพนู้ดของเขามาให้ดู, ร้อยละ 57 เคยถูกขอให้ส่งภาพนู้ดของตนไปให้ ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่เคยถูกขอให้ส่งภาพลักษณะดังกล่าว และร้อยละ 28 เคยส่งภาพนู้ดของตนโดยใช้โทรศัพท์มือถือไปให้คนอื่นดู
ผลสำรวจยังบอกอีกว่า วัยรุ่นที่เคยส่งภาพนู้ดของตนไปให้คนอื่นมีแนวโน้มที่จะไปออกเดทและจบลงด้วยด้วยการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าวัยรุ่นที่ไม่เคยส่ง และวัยรุ่นหญิงที่เคยส่งภาพนู้ดของตนผ่านโทรศัพท์มือถือมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่มีการป้องกันมากกว่าวัยรุ่นหญิงที่ไม่เคยส่ง
บทสรุปของนักวิจัย คือ การส่งข้อความหรือภาพที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ (sexting) เป็นที่แพร่หลายและเป็นตัวบ่งบอกถึงพฤติกรรมทางเพศได้ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขสำหรับวัยรุ่นควรที่จะจัดการกับพฤติกรรมดังกล่าวโดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลสืบเนื่องจากการส่งข้อความหรือภาพลักษณะข้างต้น
ไม่รู้ว่าที่ไทยมีวิจัยแบบนี้บ้างหรือเปล่า? 
ที่มา: raydric ผ่าน hadyshop